Výveska

 • Udalosť

  Muzikál Cesta do Božieho kráľovstva v Dome kultúry v Senici 7. 4. 2024 o 14h.

 • Udalosť

  Pôstna polievka v Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda 17. 3. 2024 o 10h.

 • Udalosť

  Farský ples v Obchodnej akadémii 10. 2. 2024 o 19h.

 • Udalosť

  Maškarný plesv Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda 3. 2. 2024 o 14h.

 • Udalosť

  Vianočný koncert v Kostole sv. Cyrila a Metoda 27. 12. 2023 o 17h.

 • Udalosť

  Deň farnosti v Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda 3. 9. 2023 o 14h.

 • Udalosť

  Farské agapé - hodové posedenie v Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda po sv.omši 5. júla 2023.

 • Udalosť

  Deň otcov v kostole sv. Cyrila a Metoda v Sotinej o 17h a pokračovanie programu v Lopašove na hokejbalovom ihrisku o 18h 24. júna 2023.

 • Udalosť

  Farská púť po pútnických miestach na Slovensku bude 15. - 17. júna 2023.

 • Celá výveska

Ako vyzerá naša farnosť?

 • Farský kostol v Senici
 • Farský kostol v Senici
 • Kostol v Sotinej
 • Kaplnka sv. Anny v Senici
 • Kaplnka sv. Anny v Senici
 • Portál farského kostola

Kontakty

 • farár Mons. Karol Martinec, dištriktuálny dekan
 • kapláni Mgr. Mgr. Martin Surový Mgr. Štefan Smetana
 • výpomocný duchovný Mgr. Juraj Rybanský
 • úradný názov Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica
 • bankový účet farnosti SK...
 • fakt. údaje IČO: 34015370 DIČ: 2021727015